དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།
དྲུང་ཆེན།
བཙན་སྐྱོགས་རྡོ་རྗེ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང- +༩༧༥-༢-༣༢༢༦༨༥/༣༢༢༤༢༩/ Ext #: ༢༡༥
པར་འཕྲིན་ཨང་: +༩༧༥-༢-༣༢༢༢༧༠
གློག་འཕྲིན་ཨང:chenchodorji@mowhs.gov.bt
PAཆོས་སྒྲོན།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:+༩༧༥-༢ ༣༢༢༤༢༩/ Ext-༢༡༤
གློག་འཕྲིན་ཨང: chhoden@mowhs.gov.bt
Driverཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།
དེད་གཡོགཔ།
ནོར་བུ་དབང་འདུས།
ཡིག་སྐྱེལ་པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:+༩༧༥-༢ ༣༢༢༤༢༩/ Ext-༢༡༤
སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན།
སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:+༩༧༥-༢-༣༢༣༦༥༣/ Ext-༢༢༨
གློག་འཕྲིན་ཨང::spenjor@mowhs.gov.bt
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་འོག་མ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:+༩༧༥-༢-༣༣༤༧༢༦/ Ext #: ༢༥༠
གློག་འཕྲིན་ཨང་:་ppdtsheringd@mowhs.gov.bt
Asst Planningཚེ་རིང་ལྷ་མོ།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:+༩༧༥-༢-༣༣༤༧༢༦/ Ext  #: ༢༥༠
གློག་འཕྲིན་ཨང་: tlhamo@mowhs.gov.bt
ག་རུལ་དོཇ་བུ་ཇེལ།
རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན་གངོམ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext #: ༢༣༠
གློག་འཕྲིན་ཨང་: gdbhujel@mowhs.gov.bt
བསོད་ནམསདབང་ཕྱུག།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext #: ༢༥༠
གློག་འཕྲིན་ཨང: sonamw@mowhs.gov.bt
པདྨ་རབ་རྒྱས།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext #: ༢༥༢
གློག་འཕྲིན་ཨང: prabgay@mowhs.gov.bt
7དགེ་ལེགས་རབ་བརྟན།
འཆར་གཞི་ཞིབ་རོགས་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: +༩༧༥-༢-༣༣༧༣༢༤/ Ext་#: ༢༤༡
གློག་འཕྲིན་ཨང: grabten@mowhs.gov.bt
འཇིགས་མེད་བཟང་མོ།
ཡིག་སྐྱེལ་པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext #: ༢༣༡
གློག་འཕྲིན་ཨང: jigmezam@gmail.com
ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལས་མཚན།
ཚོན་དུ་ཚེ་རིང་།
ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གཙོ་འཇིན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: +༩༧༥-༢-༣༢༧༠༠༣/ Ext #: ༢༢༢
གློག་འཕྲིན་ཨང: chunjurt@mowhs.gov.bt

རྣམས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག།
ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: +༩༧༥-༢-༣༢༧༠༠༣/ Ext #: ༢༢༡
གློག་འཕྲིན་ཨང: namgyelwangchuk@mowhs.gov.bt
ཁྲིམས་ལྡན་ལས་ཚན།
བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག
ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: +༩༧༥-༢-༣༢༤༣༩༥/ Ext #: ༢༣༠
གློག་འཕྲིན་ཨང: sonamwangchuk@mowhs.gov.bt
ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགས།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང:+༩༧༥-༢-༣༢༤༣༩༥/ Ext #: ༢༣༢
གློག་འཕྲིན་ཨང: ldorji@mowhs.gov.bt
Print Friendly, PDF & Email
© 2016 Ministry of Works and Human Settlement | Legal Disclaimer | Sitemap | [Top] | Best viewed in Chrome and Firefox browsers