དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།

དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་།
དྲུང་ཆེན།-
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང- +༩༧༥-༢-༣༢༢༦༨༥/༣༢༢༤༢༩
པར་འཕྲིན་ཨང་: +༩༧༥-༢-༣༢༢༢༧༠
གློག་འཕྲིན་ཨང:
PAཆོས་སྒྲོན།
སྐུ་སྒེར་ལས་རོགས།བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: ༣༢༢༤༢༩/Ext-༢༡༤
གློག་འཕྲིན་ཨང: chhoden@mowhs.gov.bt
Driverཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།
དེད་གཡོགཔ།
ནོར་བུ་དབང་འདུས།
ཡིག་སྐྱེལ་པ།
སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྡེ་ཚན།
Sangay Penjor
Chief Planning Officer
Contact #: 323653/Ext-228
Email:spenjor@mowhs.gov.bt
20སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།
མཁས་མཆོག
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: ༣༢༢༦༠༡/Ext-༢༢༩
གློག་འཕྲིན་ཨང:sangaytenzin@mowhs.gov.bt
བསོད་ནམས་བདེ་གསལ།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: +༩༧༥-༢-༣༢༤༣༩༥/Ext-༢༣༦
གློག་འཕྲིན་ཨང: sdesel@mowhs.gov.bt
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་འོག་མ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext-༢༥༠
གློག་འཕྲིན་ཨང་:་ppdtsheringd@mowhs.gov.bt
Asst Planningཚེ་རིང་ལྷ་མོ།

འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext-250
གློག་འཕྲིན་ཨང་: tlhamo@mowhs.gov.bt

ག་རུལ་དོཇ་བུ་ཇེལ།

རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོན་གངོམ།

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext-༢༣༡
གློག་འཕྲིན་ཨང་: gdbhujel@mowhs.gov.bt

Environmentབསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན།
མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: ༣༣༤༧༢༦
གློག་འཕྲིན་ཨང: speldon@mowhs.gov.bt
བསོད་ནམསདབང་ཕྱུག།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext-༢༥༠
གློག་འཕྲིན་ཨང: sonamw@mowhs.gov.bt
པདྨ་རབ་རྒྱས།
འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext-༢༥༢
གློག་འཕྲིན་ཨང: prabgay@mowhs.gov.bt
7དགེ་ལེགས་རབ་བརྟན།
འཆར་གཞི་ཞིབ་རོགས་འགོ་དཔོན།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: ༣༣༧༣༢༤/Ext-༢༤༡
གློག་འཕྲིན་ཨང: grabten@mowhs.gov.bt
འཇིགས་མེད་བཟང་མོ།

ཡིག་སྐྱེལ་པ།
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང: Ext-༢༣༡
གློག་འཕྲིན་ཨང: jigmezam@gmail.com

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ལས་མཚན།
Devendra Tamang
Chief Internal Auditor
Email: dtamang@mowhs.gov.bt

Namgyel Wangchuk
Internal Auditor
Contact #: +00975-2-327003/Ext-222
Email: namgyelwangchuk@mowhs.gov.bt
Print Friendly, PDF & Email
© 2016 Ministry of Works and Human Settlement | Legal Disclaimer | Sitemap | [Top] | Best viewed in Chrome and Firefox browsers